Grupa IV- Biedronki

STANDARDY DLA DZIECKA 3 – LETNIEGO

by biedronki on Wrzesień 22, 2012


 

1.      Ogólna sprawność ruchowa

 • Rzuca piłką z nad głowy
 • Schodzi ze schodów stawiając nogi naprzemiennie
 • Podskakuje na jednej nodze
 • Chwyta piłkę
 • Potrafi wykonać kilka żabek

2.      Samodzielność

 • Zdejmuje samodzielnie rozpiętą kurtkę
 • Rozbiera się z podkoszulka i ubiera go
 • Wkłada pantofle i buty
 • Myje ręce i wyciera je

3.      Dojrzałość społeczna

 • Bawi się chętnie z rówieśnikami
 • Potrafi bawić się samodzielnie dłuższy czas
 • Wyraża życzenia w formie ,,ja,,
 • Przestrzega reguł zabawy- raz ty, raz ja
 • Uczestniczy w zabawie grupowej
 • Zna imiona kolegów
 • Stale domaga się uwagi ze strony dorosłych

4.      Sprawność manualna

 • Nawleka korale na sznurek
 • Drze papier przeciwnym ruchem rąk
 • Bazgrze z własnej inicjatywy
 • Rysuje kreskę, szyny, krzyżyk
 • Rysuje zamknięte koło
 • Rysuje głowonogi
 • Buduje most z 3 klocków
 • Buduje wieżę z 4 i więcej klocków
 • Formuje wałek z plasteliny, placuszek, kulkę

5.      Posługiwanie się mową

 • Rozróżnia i nazywa kolory podstawowe
 • Słucha krótkich opowiadań
 • Wykonuje trzy następujące po sobie polecenia
 • Rozumie niektóre przymiotniki np. zimny, duży…
 • Wypowiada swoje imię mówiąc o sobie
 • Używa zaimków ,,ja, moje , twoje,,
 • Używa liczby mnogiej
 • Zadaje wiele pytań
 • Potrafi zapamiętać proste wierszyki
 • Wypowiada trzywyrazowe zdania w mowie dziecięcej
 • Opisuje ostatnie wydarzenia

6.      Czynności konstrukcyjne

 • Układa piramidki
 • Buduje pociąg z 5 klocków wg wzoru
 • Układa krążki wg wielkości

7.      Obszar edukacji matematycznej

 • Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (na, pod, za, przed)
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na ich wspólną cechę: przeznaczenie, wielkość, kolor
 • Stosuje określenia w zabawach manipulacyjnych: duży – mały, długi – krótki
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo (porównywanie odbywa się „na oko”)
 • Posługuje się liczebnikami 1 i 2
 • Potrafi przeliczać w obrębie kilku liczebników (3 – 5)

Comments are closed.