Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

by biedronki on Styczeń 2, 2013

  1. 1.     Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

• Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami;

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych;

• Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych;

• Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

2.     Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

• Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

3.     Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

• Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach;

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

• Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumienie

4.     Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.

• Wyrażanie własnych myśli i życzeń;

• Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych;

• Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.