Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ

by biedronki on Kwiecień 7, 2013

 1.     Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);

• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „Ja”;

• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

• Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

 

2.     Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;

• Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku;

• Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta;

• Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

 

3.     Nigdy nie bój sie lekarza, gdy choroba się przydarza

• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;

• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie;

• Podkreślanie roli właściwego odżywiania się;

• Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich;

• Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby;

• Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Comments are closed.