Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MAJ

by biedronki on Maj 5, 2013

  1. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 2.  Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci;

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

3.  Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

• Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu;

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja przez współdziałanie w grupie;

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.