Grupa IV- Biedronki

ZADANIA NA CZERWIEC

by biedronki on Czerwiec 2, 2013

 1. 1.    Hej, na krakowskim rynku
 • kształtowanie uczuć patriotycznych – budzenie zainteresowania  przeszłością rodzinnego miasta,
 •  wzbogacenie dzieci  w wiedzę dotyczącą Krakowa i jego najbliższej okolicy,
 • poznanie zabytków miasta,
 • poznanie legend związanych z Krakowem,
 • zaznajomienie z folklorem regionu (strój, język, muzyka),
 • wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z kulturą, sztuką, folklorem i tradycją miasta,
 • poznanie symboli Krakowa,
 • wyrabianie pomysłowości i pobudzanie wyobraźni twórczej.

 

 1. 2.      Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany
 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 1. 3.      Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego;
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy;
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci
 1. 4.      Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne;
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów;
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

Comments are closed.