Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

by biedronki on Wrzesień 29, 2013


Smaki i zapachy Ziemi

 • Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.
 • Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.
 • Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.
 • Zakłada hodowlę roślin.
 • Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
 • Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.
 • Tworzy zbiory o podanej liczebności. 

Moja bezpieczna ziemia

 • Poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego.
 • Odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych.
 • Poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.
 • Uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.
 • Wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie.

Poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt). 

Jesienne dywany 

 • Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.
 • Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.
 • Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.
 • Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.
 • Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.

Dostrzega zmiany w zachowaniu zwierząt i krajobrazie charakterystyczne dla jesieni.

Dom – nasz mały świat 

 • Poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskie, zabytkowej i współczesnej.
 • Określa charakter i nastrój muzyki.
 • Dostrzega regularność dnia i nocy.
 • Uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań.
 • Poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw.
 • Bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.