Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

by biedronki on Listopad 3, 2013

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

Gawry, nory i dziuple

 • Wypowiada się na temat utworów literackich.
 • Poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę.
 • Poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.
 • Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni.

Tworzymy piękno wokół nas

 • Poznaje pojęcie pejzaż i potrafi dostrzec piękno obrazów.
 • Klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane.
 • Określa wysokość i barwę dźwięków.
 • Wyróżnia barwy podstawowe i tworzy kolory pochodne.
 • Porównuje liczebność zbiorów przez ustawianie w pary.
 • Podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość.

W cieple i blasku ognia

 • Zgodnie współpracuje z innymi, tworząc prace plastyczne.
 • Bada i opisuje właściwości ognia.
 • Zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami.
 • Wskazuje naturalne i sztuczne źródła ciepła i światła.
 • Słucha opowiadania i potrafi je streścić własnymi słowami.
 • Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.

W naszym magicznym kręgu

 • Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego.
 • Odgrywa role w zabawach dramowych.
 • Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe.
 • Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni.
 • Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie.