Grupa IV- Biedronki

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

by biedronki on Luty 23, 2014

W dniach 20 – 28 lutego 2014 r. będzie miało miejsce przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci na rok szkolny 2014/2015.

Druk deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie do odebrania w gabinecie dyrektora, u nauczycielek grup lub do pobrania na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl.

Nieoddanie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej edukacji dziecka w placówce.