Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LUTY

by biedronki on Luty 23, 2014

 1.      Kolory i dźwięki wody

Ÿ Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.

Ÿ Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.

Ÿ Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.

Ÿ Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Ÿ Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.

Ÿ Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.

2.      Jest woda – jest życie

Ÿ Poznaje uproszony schemat obiegu wody w przyrodzie.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.

Ÿ Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.

Ÿ Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.

Ÿ Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.

Ÿ Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.

Ÿ Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania.

3.      Odpływamy w świat marzeń

Ÿ Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.

Ÿ Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.

Ÿ Przekształca swoje myśli na obraz.

Ÿ Przelicza elementy w dostępnym zakresie.

Ÿ Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.

Ÿ Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).