Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MARZEC

by biedronki on Marzec 2, 2014

  1. Tęczowa wiosna

Ÿ Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.

Ÿ Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.

Ÿ Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

Ÿ Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.

Ÿ Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.

Ÿ Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

2. Opowieści mórz i oceanów

Ÿ Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.

Ÿ Poznaje zwierzęta wodne.

Ÿ Bada czystość wody.

Ÿ Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Ÿ Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

Ÿ Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.

3. Płynąć nie tylko pod żaglami

Ÿ Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.

Ÿ Grupuje obiekty ze względu na ciężar.

Ÿ Poznaje środki transportu wodnego.

Ÿ Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.

Ÿ Poznaje sporty wodne.

Ÿ Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.