Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

by biedronki on Wrzesień 27, 2015

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

 1. Nadeszła jesień
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich
 • wyjaśnienie zjawiska usychania liści
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznika jadalna, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowi)
 • uczestniczenie w quizach, konkursach dających możliwość poszerzania swojej wiedzy przyrodniczej
 1. Jesień w sadzie i ogrodzie
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku i węchu
 • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa sad
 • rozpoznawanie owoców po rozpoznawanie owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
 1. Jaki jestem?
 • Orientacja przestrzenna: różnicowanie prawej i lewej strony ciała, określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok, na prawo od, na lewo od
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wzrost (w odniesieniu do innych), wiek koloru włosów, oczu
 • podejmowanie prób autoprezentacji (np. zabawa Kto powie więcej o sobie?)
 • przekazywanie i odbieranie informacji za pomocą zmysłów (w sposób niewerbalny)
 • poznawanie zapisu swojego mienia i zapisów imion koleżanek i kolegów z grupy
 • (drukowanymi literami)
 • układanie z liter swojego imienia (bez wzoru)
 1. Moja rodzina, to jest mój dom
 • podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
 • poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego, dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu, zasad bezpiecznego korzystania z nich.
 1. Domowi ulubieńcy
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen,
 • wychodzenie na spacer
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

Comments are closed.