Grupa IV- Biedronki

Category Archives: Zadania wychowawczo-dydaktyczne

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ

by biedronki on Wrzesień 2, 2015

WRZESIEŃ Ja i moje przedszkole. W naszej grupie. Wspominamy wakacje. Co nam jesień w koszu niesie? Ad1. – integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa – prezentacja wybranych norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie – kształtowanie umiejętności autoprezentacji – zapoznanie z terenem , sprzętem ogrodu przedszkolnego – kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia […]

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LUTY

by biedronki on Luty 23, 2014

 1.      Kolory i dźwięki wody Ÿ Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody. Ÿ Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu. Ÿ Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych. Ÿ Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Ÿ Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”. Ÿ […]

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

by biedronki on Listopad 3, 2013

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD Gawry, nory i dziuple Wypowiada się na temat utworów literackich. Poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę. Poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy. Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia. Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni. Tworzymy piękno wokół nas Poznaje pojęcie pejzaż i potrafi dostrzec […]

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

by biedronki on Wrzesień 29, 2013

Smaki i zapachy Ziemi Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad. Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród. Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców. Zakłada hodowlę roślin. Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie. Tworzy zbiory o podanej liczebności.  Moja bezpieczna ziemia Poznaje najważniejsze […]

ZADANIA NA CZERWIEC

by biedronki on Czerwiec 2, 2013

1.    Hej, na krakowskim rynku kształtowanie uczuć patriotycznych – budzenie zainteresowania  przeszłością rodzinnego miasta,  wzbogacenie dzieci  w wiedzę dotyczącą Krakowa i jego najbliższej okolicy, poznanie zabytków miasta, poznanie legend związanych z Krakowem, zaznajomienie z folklorem regionu (strój, język, muzyka), wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z kulturą, sztuką, folklorem i tradycją miasta, poznanie symboli Krakowa, […]

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MAJ

by biedronki on Maj 5, 2013

Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa! • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami; • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody; • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.  2.  Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych; • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym […]